C E N N Í K  platný od 03.09.2021

Kategória izby
Cena za 1 noc
Ponámka
1-lôžková ŠTANDARD
40 €
1 osoba v izbe
2-lôžková ŠTANDARD
40 €
2 osoby v izbe
3-lôžková ŠTANDARD
45 €
3 osoby v izbe
4-lôžková ŠTANDARD
50 €
4 osoby v izbe
5-lôžková ŠTANDARD(s vaňou)
60 €
5 osôb v izbe
APARTMÁN so sprchou
50 €
1 aj 2 osoby
Prenájom malého salónika
do 4 hodín
celý deň
Kapacita /35-40 osôb/
30 €
50

Pri dlhodobých, opakovaných a skupinových akciách cena dohodou.
Ceny sú vrátane DPH.
Cena neobsahuje daň z ubytovania podľa VZN mesta Piešťany 1,50-€ za lôžko na noc.
Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
– občania s trvalým pobytom v Piešťanoch,
– občania ZŤP a ich sprievodcovia,
– študenti študujúci v meste Piešťany,
– osoby do 18 rokov,
– osoby, ktoré sú v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytovali,
prihlásení na prechodný pobyt.
Deti do 5 rokov zdarma.
Parkovanie zdarma.
PES: 5 €/noc