Slovenská verzia  Slovenská verzia  Slovenská verzia
VÍTAME VÁS - WELCOME - WILKOMMEN
A. Trajana 2, 921 01 Piešťany
Tel, fax: +421 33 7729763
E-mail: recepcia@hotelpiestany.sk

Contact

Hotel Piešťany
Adama Trajana 2
921 01 Piešťany
Slovak republic

Telephone: +421 33 7729763
E-mail: recepcia@hotelpiestany.sk

ACTUAL